πŸ—£ Poll: Slogans

This is a bit of a poll on how people like the various slogans we have on offer. Please scroll through and give a rating from 1 to 5

1 = Don’t like it :frowning:
5 = I like it a lot! :smiley:

LOVE IS AN ESSENTIAL SERVICE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


PROTECT RESTORE REGENERATE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


WE ARE HERE BECAUSE WE CARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


WE TEACH OUR KIDS: SHARING IS CARING (BUSINESS AS USUAL DOES NEITHER!)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


WE ARE ALL IN THIS TOGETHER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


KINDNESS IS CONTAGIOUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


COURAGE IS CONTAGIOUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


NO ONE LEFT BEHIND

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


BUILD BACK BETTER

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


TELL THE TRUTH

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


ANOTHER WORLD IS POSSIBLE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


IMAGINE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


IMAGINE A BETTER WORLD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


A NEW WAY FORWARD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


WE REFUSE TO GO BACK TO NORMAL BECAUSE NORMAL IS THE PROBLEM

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


NO GOING BACK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


CLOSED FOR GOOD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

0 voters


1 Like